NGUYÊN LIỆU CHUYÊN DÙNG CHO NUÔI TÔM CNC


CLO

THUỐC TÍM

KHÁNG SINH CHUYÊN DÙNG NUÔI TÔM CNC ( CEFOTAXIME)

KHÁNG SINH CHUYÊN DÙNG NUÔI TÔM CNC (DOXYCYLINE)

KHÁNG SINH CHUYÊN DÙNG NUÔI TÔM CNC (BROMHEXINE)


Vui lòng để lại thông tin