Sản phẩm cho lúa


UREA 46%

20-20-15

20-20-15 cao cấp

DAP 18-46-0

DAP 18-46-0 XANH NGỌC

KALI ISRAEL 61%

LÂN HUMIC-ĐẠM CÁ

20-20-15

16-16-8


Vui lòng để lại thông tin