KHÁNG SINH CHUYÊN DÙNG NUÔI TÔM CNC ( CEFOTAXIME)


Qui Cách: 

Thành Phần: 

Công Dụng: 

Liều Dùng: 


Vui lòng để lại thông tin