YUCCA USA


Qui Cách: 

500mL

Thành Phần: 

Saponin (từ 100% dịch chiết cây Yucca schidigera)

Công Dụng: 

- Xổ kháng sinh

- Giải độc đường ruột

- Xử lý khí độc NO2, NO3, H2S, NH4.... trong ao nuôi.

Liều Dùng: 

- Trộn 2-3ml/kg thức ăn (xổ kháng sinh và giải độc đường ruột)

- Tạt 1 lít/1000-2000m3 nước(Xử lý khí độc NO2, NO3, H2S, NH4)


Vui lòng để lại thông tin